Populärer Blogger Le Kuok Kuan in Vietnam verhaftet

Die vietnamesischen Behörden haben einen der berühmtesten Dissidenten des Landes - den Juristen und Blogger Le Kuok Kuan verhaftet. Ihm wird Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Nhà nước Việt Nam bắt một trong những người bất đồng chính kiến có tiếng tại Việt Nam – luật sư và Blogger Lê Quốc Quân. Ông bị buộc tội gian lận thuế má.

 Kuan, der einmal schon verhaftet worden war, klagte über Überwachung und Verfolgung.
Ông Quân, đã một lần bị bắt, than phiền bị theo dõi và đàn áp.

Im August wurde der Dissident ins Krankenhaus eingewiesen, nachdem er von Unbekannten verprügelt worden war. Seiner Meinung nach sollen es Staatsagenten gewesen sein.
Tháng 8 vừa qua  nhà bất đồng chính kiến này phải nhập bệnh viện sau khi ông bị kẻ lạ hành hung. Theo ông những kẻ này là nhân viên nhà nước.

Die Kommunisten, die in Vietnam an der Macht sind, setzten mehrere Wirtschaftsreformen um, aber unterdrücken die politische Opposition aktiver als zuvor.
Cộng Sản, đang nắm quyền hành tại Việt Nam, đã thực hiện nhiều cải cách kinh tế, nhưng lại trấn áp các nhà đối đối lập hung tợn hơn bao giờ hết.