Thông cáo báo chí số 2: Phản đối trước cộng đồng thế giới và nghiêm khắc lên án nhà cầm quyền CSVN kết án những thanh niên yêu nước

LIÊN HIỆP TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2.
FOR IMMEDIATE RELEASE.

Melbourne ngày 10 tháng 1 năm 2013 - Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam phản đối trước cộng đồng thế giới và nghiêm khắc lên án sự kiện nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt đi và kết án nặng nề những thanh niên thuộc Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Tin Lành có những tên như sau:

1. Anh Đặng Xuân Diệu, 13 năm tù giam. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
2. Anh Hồ Đức Hòa, 13 năm tù giam. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
3. Anh Lê Văn Sơn, 13 năm tù giam. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
4. Chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 8 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8/1/2013.
5. Anh Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 3 năm tù treo. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
6. Anh Nguyễn Văn Duyệt, 6 năm tù giam, 4 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013
7. Anh Nông Hùng Anh, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
8. Anh Nguyễn Văn Oai, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
9. Anh Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.
10. Anh Đậu Văn Dương, 3 năm 6 tháng tù. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.
11. Anh Trần Hữu Đức, 3 năm 3 tháng tù. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.
12. Anh Nguyễn Xuân Anh, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
13. Anh Hồ Văn Oanh, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
14. Anh Thái Văn Dung, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
15. Anh Trần Minh Nhật, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
16. Anh Nguyễn Đình Cương, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.
17. Nguyễn Hoàng Phong, 18 tháng tù treo. Phiên tòa 24/5 và 26/9/2012.
18. Chị Đặng Ngọc Minh, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Phiên tòa 8 và 9/1/2013.

Sự kiện bắt bớ và kết án nặng nề này đã đi ngược công pháp quốc tế và trái hiến pháp cũng như pháp luật Việt Nam.

Nhiều tổ chức Quốc Tế đã ký vào kiến nghị thư gồm có Tổ chức theo dõi Nhân Quyền (HRW), Liên Minh Báo Chí Đông Nam Á (SEAPA), Tổ chức bảo vệ Báo Chí Đông Nam Á, Liên Đoàn Nhân Quyền Việt Nam, Trung tâm các cây bút Việt Nam lưu vong liên hiệp, tổ chức Hành Động của người Công Giáo để bãi bỏ tra tấn (ACAT), tổ chức Ý bảo vệ pháp lý cho truyền thông (MLDI), Quỹ Biên Giới Điện Tử (EFF)... Kiến nghị thư yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người được xác nhận họ là những nhà hoạt động xã hội này, cũng như rút bỏ các cáo buộc nhằm vào họ. Kiến nghị thư khẳng định: “Các cá nhân này chỉ đơn giản thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội của họ được luật pháp quốc tế đảm bảo.”

Đồng thời, qua thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội về sự kiện nhà cầm quyền cộng sản mưu đồ chiếm đoạt Tu Viện Carmêlô, với thông báo như sau: “Tòa Tổng Giám mục Hà Nội khẳng định chưa bao giờ “bàn giao” hay “cống hiến” cho nhà nước bất cứ 1 trong 95 cơ sở của mình trong TP Hà Nội mà nhà nước đang sử dụng.” “Tòa Tổng Giám mục phản đối mạnh mẽ việc phá dỡ trái phép Tu Viện kín Carmêlô và xây dựng công trình tại đây.”

Thêm vào đó, những sự kiện gây khó khăn cho Quý Tôn Giáo. Hiện nay các Tôn Giáo tại Việt Nam đang xôn xao bàn tán về nghị định mới do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vừa ban hành về chính sách hạn chế đối với Quý Tôn Giáo. Nghị định này có tên là nghị định số: NĐ 92/2012/NĐ-CP ngày 08.11.2012 có hiệu lực từ ngày 01.01.2013. Nghị định này gọi tắt là NĐ 92. Nghị định 92 này được ban hành nhằm thay thế cho nghị định số: NĐ 22/2005/NĐ-CP ban hành ngày 01.03.2005, gọi tắt là NĐ 22. So sánh với NĐ 22 thì NĐ 92 thì đa số đều quan ngại nhà nước đang xiết dần cách quản lý các Tôn Giáo. Báo hiệu thời kỳ khó khăn cho tất cả Quý Tôn Giáo dù có hay không có tư cách pháp nhân hiện nay ở Việt Nam. Đây là một bước lùi trong việc thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng cần được báo động trên các diễn đàn trong và ngoài nước.

Hơn thế nữa, Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam nhận được tin tức liên quan đến những cưỡng chế đất đai đối các dân oan từ khắp nơi trên Quê Hương Việt Nam, và những đàn áp về Tự Do Ngôn Luận qua sự bắt bớ và kết án những bloggers Tự Do Dân Chủ, đã tạo thêm những vết thương cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.

Trước những bắt bớ và kết án bất công đối với những thanh niên này, cũng như những sự kiện chiếm đoạt các cơ sở thờ tự của Giáo Hội Công Giáo nói riêng và Quý Tôn Giáo Bạn nói chung, và đặc biệt qua nghị định 92 về hạn chế Tự Do Tôn Giáo, Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam xin cùng Hiệp Thông, Cầu Nguyện, và chia sẻ với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Quý Tôn Giáo Bạn, cùng những anh chị em thanh niên đau khổ này, và với gia đình của những nạn nhân bị bắt và kết án oan khiên, chúng tôi nghiêm khắc lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế những hành vi đàn áp, bắt bớ, và chiếm đoạt bất công. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam:

1) Thả ngay lập tức những thanh niên thuộc Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Tin Lành đã bị bắt bớ và xử án bất công.
2) Chấm dứt việc đàn áp Giáo Hội Công Giáo và Quý Tôn Giáo bạn.
3) Tôn trọng và bảo đảm an ninh cho các nơi thờ tự của tất cả các Tôn Giáo.
4) Nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp do chính nhà cầm quyền Việt Nam ban hành.
5) Tuyệt đối tôn trọng Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo, và Tự Do Ngôn Luận theo như bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc khẳng định.

Trong niềm tin vào Thiên Chúa, chúng tôi tha thiết mời gọi những trái tim Việt Nam cùng đoàn kết hiệp thông, chia sẻ, và đồng hành với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói riêng và Quý Tôn Giáo Bạn nói chung, cùng các nạn nhân và gia đình, và toàn thể Dân Tộc Việt Nam trong hoàn cảnh bất công này. Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam tha thiết mời gọi Quý Cộng Đồng, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam cũng như Quý Tôn Giáo Bạn, tổ chức những buổi thắp nến và cầu nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam trong hoàn cảnh đau thương này, để bày tỏ sự hiệp thông, chia sẻ và đồng hành với Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam cũng như với các nạn nhân đang đối diện với những khó khăn trong giai đoạn hiện tại.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Quốc Hội, Quý Chính Phủ, Quý Đảng Phái Chính Trị các Quốc Gia, Quý Tổ Chức Nhân Quyền, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Quý Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế, các tổ chức thường quan tâm đến Tự Do và Nhân Quyền cho Việt Nam, cùng Quý Cơ Quan Truyền Thông Thế Giới và Quý Cơ Quan Truyền Thông Việt Nam trên toàn thế giới, cùng đồng hành đấu tranh cho Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo, và Tự Do Ngôn Luận tại Việt Nam.

Liên hệ:

Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long OFM
Titular Bishop Of Tala and Auxiliary Bishop Of Melbourne
386 Geelong Road, Kingsville VIC 3012. Australia
PO Box 146, East Melbourne VIC 8002. Australia,
Telephone: 03 9315 1945
Facsimile: 03 9315 1907
Email: vincent.long@cam.org.au.

Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
Giám Đốc Radio VERITAS Asia
Buick St. North Fairview,
Quezon City, Philippines.
P.O. Box 2642.
Email: rvaprogram@rveritas-asia.org

Lm. Gioan Trần Công Nghị
Giám Đốc Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic
P.O.Box 735. Avalon, CA 90704, USA.
Tel (310) 510-0192
Email: conggiao@gmail.com

Lm. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu
Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu
PO Box 1419 Gretna,
LA 70053-5440, USA.
Email: danchuausa@yahoo.com

Lm. Antôn Nguyễn Hữu Quảng
Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu
715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056. Australia.
Email: danchuaucchau@gmail.com

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu
Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift
Email: info@danchua.de

Lm. Paul Chu Văn Chi
Phó Giám Đốc Vietcatholic Network, Sydney Australia
92 The River Rd. Revesby NSW 2212. Australia
Email: paulvanchi@yahoo.com

http://thanhnienconggiao.blogspot.de/2013/01/thong-cao-bao-chi-so-2-phan...