Martin Patzelt: Freiheit für sechs verurteilte Menschenrechtsverteidiger in Vietnam!

Presseerklärungen

Zu der Verurteilung von sechs vietnamesischen Menschenrechtsverteidigern wegen angeblichen subversiven Aktivitäten zu insgesamt 66 Jahren Haft und 17 Jahren Hausarrest am 5. April 2018 in Hanoi erklärt der Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt, Mitglied des Ausschusses für Men-schenrechte und humanitäre Hilfe und Berichterstatter für Südostasien:

Mit Bestürzung erfuhr ich von den harten Urteilen gegen sechs Menschenrechtsverteidiger in Hanoi am 05.04.2018. Diese Menschen haben nichts anderes getan, als sich friedlich für ihre Mitmenschen und die Umsetzung der Menschenrechte und für die Demokratie in ihrem Land einzusetzen. Menschen, die der vietnamesischen Gesellschaft die größten und glaubwürdigsten Dienste für ihre Zukunft erweisen, werden weggesperrt. Die vietnamesische Gesellschaft be-raubt sich damit ihrer neuesten und innovativsten Potentiale und zugleich der eigenen freiheitli-chen und demokratischen Entwicklungsmöglichkeit. Mein Mitgefühl und meine Solidarität möchte ich den zu Unrecht Verurteilten und ihren Familien ausdrücken. Es schmerzt uns selbst zutiefst unsere Hilflosigkeit.

Ich habe bei meiner Vietnam-Reise im Juni 2017 einen dieser sechs wertvollen Menschen-rechtsverteidiger kennen gelernt, Herrn Nguyen Bac Truyen, bei der Gelegenheit auch einige verfolgte Hoa Hao Buddhisten. Ich bewundere das gesellschaftliche Engagement von Herrn Nguyen Bac Truyen, der sich nach der ersten Haftzeit (2007 bis 2010) auch um politische Gefan-gene kümmerte und das Hilfsprogramm für Kriegsinvaliden einer katholischen Kirche bis zu sei-ner Entführung am 30.07.2017 leitete.

Die Begründung, dass das Volksgericht die Aktivitäten von Menschenrechtsverteidigern, die sich für Menschenrechte, Demokratie, Pluralismus, und Religionsfreiheit einsetzen, als Umsturzver-such bewertet, blieb das Gericht schuldig und das, obwohl der vietnamesische Staat sich als de-mokratisch und menschenrechtsachtend darstellt. Das Volksgericht hat Diskussionen mit der Staatsanwaltschaft und den Gutachtern in diesem Punkt nicht zugelassen.

Ich rufe die vietnamesische Regierung auf, mehr Toleranz gegenüber den Menschen, die ihre demokratischen und menschenrechtlichen Werte und ihre Religion frei leben wollen, walten zu lassen, damit diese Menschen einen Beitrag für eine freiheitliche, friedliche und demokratische Entwicklung des Landes, mit zivilgesellschaftlicher Teilhabe, leisten können. Die vietnamesische Regierung möge sich an die sich selbst gesteckten Staatsziele wie Demokratie und Menschen-rechte, die Religionsfreiheit impliziert, halten. Ich fordere die vietnamesische Regierung auf, eine Revision der ungerechtfertigten Urteile sofort zu bewirken und die Menschen als freie Bür-ger in ihrem Land leben und arbeiten zu lassen.

Hintergrund:

Das Volksgericht in Hanoi hat bereits nach einem Prozesstag am 05.04.2018 die unverständlich harten Urteile wegen „Aktivitäten zum Umsturz der Volksregierung“ gegen sechs Menschen-rechtsaktivisten, die mutmaßlich Mitglieder der Brotherhood for Democracy sein sollen, ge-sprochen, darunter der Menschenrechtsverteidiger Nguyen Bac Truyen, der bereits von 2007 bis 2010 wegen „Propaganda gegen den Staat“ in Haft war, wurde am 30.07.2017 in Ho Chi Minh Stadt entführt und nach Hanoi gebracht. Auch der Menschenrechtsanwalt Nguyen Van Dai wur-de am 16.12.2015 mit seiner Assistentin unter dem Vorwurf „Propaganda gegen den Staat“ ver-haftet. Beide wurden 28 Monate lang ohne Prozess in Isolationshaft genommen.

Die Urteile lauten wie folgt: Herr Nguyen Bac Truyen (11 Jahre Haft und 3 Jahre Hausarrest), Herr Nguyen Van Dai (15 Jahre Haft und 5 Jahre Hausarrest),  Herr Truong Minh Duc (12 Jahre Haft und 3 Jahre Hausarrest), Herr Nguyen Trung Ton (12 Jahre Haft und 3 Jahre Hausarrest), Herr Pham Van Troi (7 Jahre Haft und 1 Jahre Hausarrest) und Frau Le Thu Ha – Assistentin von Dai  (9 Jahre Haft und 2 Jahre Hausarrest).

http://www.martin-patzelt.de/lokal_1_4_55_Freiheit-fuer-sechs-verurteilt...

---------------------------------------------

Bản dịch của VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền (VETO! Human Rights Defenders‘ Network)

Thông cáo báo chí

Tự do cho sáu nhà bảo vệ nhân quyền vừa bị kết án tại Việt Nam!

Hôm nay thứ hai 09/04/2018, Dân biểu Martin Patzelt, thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Nhân đạo và cũng là Báo cáo viên cho khu vực Đông Nam Á của Quốc hội Liên bang Đức, đã lên tiếng về việc 6 nhà bảo vệ nhân quyền đã bị kết án tổng cộng 66 năm tù giam và 17 năm quản chế vì bị cho là có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền trong phiên xử vào ngày 05/04/2018 tại Hà Nội:

Tôi rất xúc động và bất bình khi nhận tin 6 nhà bảo vệ nhân quyền đã bị kết án nặng nề vào ngày 05/04/2018 tại Hà Nội. Những người này đã không làm gì khác hơn là vận động một cách ôn hoà cho đồng bào mình được hưởng các nhân quyền và cho một nền dân chủ tại quê hương của họ. Họ – những người đang có những đóng góp quan trọng và đứng đắn nhất cho một xã hội Việt Nam tương lai – lại bị bỏ tù. Như vậy xã hội Việt Nam đã bị tước đoạt đi những tiềm năng sáng tạo và mới mẻ nhất của mình, đồng thời tự đánh mất cơ hội để phát triển tự do và dân chủ. Tôi xin gửi đến những người vừa bị kết án một cách bất công và gia đình của họ lòng thương cảm và tình đoàn kết của tôi. Chính chúng tôi cũng rất đau sót vì chưa làm được gì hơn để ủng hộ họ.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 2017 tôi đã được làm quen với một trong số sáu nhà bảo vệ nhân quyền đáng quý trọng này, đó là ông Nguyễn Bắc Truyển, trong dịp gặp một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang bị đàn áp. Tôi rất khâm phục sự dấn thân xã hội của ông Truyển: ngay sau khi mãn hạn tù lần đầu (từ năm 2007 đến năm 2010) ông đã chăm lo cho các tù nhân chính trị và quản lý chương trình giúp đỡ các thương phế binh của một nhà thờ Công Giáo cho đến ngày ông bị bắt cóc (30/07/2017).

Toà án nhân dân đã không giải thích được tại sao tòa xem những hoạt động cho nhân quyền, dân chủ, đa nguyên và tự do tôn giáo của các nhà bảo vệ nhân quyền này là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, mặc dù nhà nước Việt Nam vẫn tự xưng là có dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Toà án nhân dân đã không cho phép tranh luận với công tố viên và các giám định viên về điểm này.

Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy khoan dung hơn đối với những người muốn sống bằng những giá trị dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, và để cho xã hội dân sự tham gia đóng góp cho một sự phát triển trong tự do, hòa bình và dân chủ của đất nước. Nhà nước Việt Nam cần tôn trọng những mục tiêu tự chọn như dân chủ và nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam nhanh chóng xét lại bản án bất công để những người này được sống và làm việc như những công dân tự do trên đất nước của họ.

Bối cảnh: Toà án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án sáu nhà hoạt động nhân quyền một cách khắc nghiệt đến khó hiểu trong một phiên toà chỉ kéo dài có một ngày (05/04/2018). Trong số những người bị coi là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ này có nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển, người đã từng bị án tù giam từ năm 2007 tới 2010 vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Ông Truyển đã bị bắt cóc ngày 30/07/2017 tại thành phố Hồ chí Minh và đem ra Hà Nội. Ngoài ra luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cũng bị bắt cùng với nữ cộng sự viên của ông vào ngày 16/12/2015 cũng với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước. Ông Đài và cộng sự viên đã bị giam cách ly 28 tháng trước khi đem ra xét xử.

Sau đây là các bản án cụ thể: Ông Nguyễn Bắc Truyển (11 năm tù giam và 3 năm quản chế), ông Nguyễn Văn Đài (15 năm tù giam và 5 năm quản chế), ông Trương Minh Đức (12 năm tù giam và 3 năm quản chế), Ông Nguyễn Trung Tôn (12 năm tù giam và 3 năm quản chế), ông Phạm Văn Trỗi (7 năm tù năm và một năm quản chế) và bà Lê Thu Hà – cộng sự viên của LS Đài (9 năm tù giam và 2 năm quản chế).