ACAT Đức Quốc và Học Viện Công Giáo Schwerte tổ chức Hội Thảo Nhân Quyền đồng hành cùng Đồng Tâm

Schwerte - Dortmund

ACAT là một tổ chức Ki-tô giáo tranh đấu chống tra tấn và án tử hình. Suốt những tháng qua ACAT Đức Quốc đã thường xuyên lên tiếng và tổ chức cầu nguyện cho những nạn nhân của chính sách đàn áp nhân quyền của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam.

Trong cuối tuần từ 25.9. tới 27.9.2020 ACAT Đức Quốc đã cùng với Học Viện Công Giáo Schwerte của tổng giáo phận Paderborn tổ chức hội thảo về đề tài Tranh Đấu Cho Nhân Quyền Trong Thời Đại Cách Mạng Số.

Các tham dự viên từ khắp miền nước Đức cũng như các quốc gia láng giềng có ACAT địa phương đã được các giảng sư, tu sĩ, chuyên gia và luật sư Nguyễn Văn Đài lần lượt trình bầy về những nội dung có chiều sâu và rất quan trọng cho cuộc sống cũng như cho những nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền:

Thế nào là số hóa? Và số hóa ảnh hưởng lên nhân quyền và những nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền như thế nào?

Số hóa ảnh hưởng lên xã hội, văn hóa và những cơ cấu tổ chức ra sao?

Số hóa – Những cơ hội và những bất trắc, và một số ghi chú về luân lý truyền thông cũng như những ảnh hưởng cụ thể lên những sinh hoạt trong các giáo phận.

Tranh đấu cho nhân phẩm là bổn phận đương nhiên của người Ki-tô hữu.

Những nguy cơ cho những nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam.

Ba ngày hội thảo đã diễn ra rất mỹ mãn, rất sống động và đã đem lại cho mọi tham dự viên những kiến thức quan trọng, những hướng dẫn thực tiễn và những nguồn sinh lực mới.

Phần hội thảo với luật sư Nguyễn Văn Đài là phần sôi nổi nhất với rất nhiều câu hỏi từ phía các tham dự viên. Mọi người đã rất mực quan tâm về vụ việc tại Đồng Tâm cũng như vụ án hết sức bất công vừa qua với hai bản án tử hình hai người con trai của cụ Lê Đình Kình. Các tham dự viên đã thực hiện buổi cầu nguyện đặc biệt và trang trọng cho những nạn nhân tại Đồng Tâm, và đã chụp hình tỏ tình liên đới và đồng hành với Đồng Tâm cũng như kịch liệt phản đối nhà nước Cộng Sản Việt Nam.

Ngọc Hòa