Búa liềm - một loại hung khí dễ sợ

Lá cờ đảng có biểu tượng là búa - liềm. Biểu tượng này được ĐCS giải thích rằng, búa là đại diện cho tầng lớp công nhân, liềm là đại diện cho tầng lớp nông dân. Và thế là họ tự vỗ ngực tự xưng là họ “đại diện cho giai cấp Công – Nông”.

Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu thì nói rằng “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm”, và cho đến nay thực tế đã chứng minh câu nói ấy chưa bao giờ sai. Vậy thì thực chất biểu tượng búa liềm nói lên bản chất gì? Muốn xem nó nói lên bản chất gì thì “hãy xem CS làm”.

Thực ra tầng lớp công nhân và nông dân là tầng lớp dễ bị lừa nhất. Trước đây, 2 tầng lớp đó thuộc loại ít học dễ dụ mà lực lượng lại đông nên rất dễ bị xúi dục làm bậy. Cụ Phan Châu Trinh nhìn thấy dân ít học quá đông thì ông muốn khai dân trí cho họ, còn Hồ Chí Minh thì chỉ muốn lợi dụng sự ngu dốt của họ thôi. Chính quyền CS trên khắp thế giới thành công là nhờ thủ đoạn sách động tầng lớp ít học với lời hứa hẹn có cánh rồi sau đó nuốt lời. Đến khi “cách mạng thành công” thì họ tìm cách dìm nhân dân trong bể ngu dốt để ĐCS dễ bề cai trị. Trong một rừng dân mê muội ấy, hễ ai thoát ra và tố cáo cái gian manh của ĐCS, thì CS ra tay trừng trị. Lúc này búa liềm của CS nó là biểu tượng cho một thứ hung khí, loại hung khí chuyên tấn công vào người công chính.

Biểu tượng búa liềm của ĐCS chưa bao giờ đại diện cho Công và Nông. Trước đây thì người ta còn mơ hồ về hình ảnh búa liềm nhưng ngày nay thì mọi thứ đã rõ ràng. Búa là nắm đấm sắt của ĐCS, liềm công cụ dùng để gặt hái túi tiền dân. Sưu cao thuế nặng, thuế phí nặng nề một loại lưỡi liềm của ĐCS.

Hiện nay vaccine rất ít, thiếu thốn trăm bề, nhiều người trong tuyến đầu còn thiếu vaccine để giúp họ hoạt động. Ấy vậy mà đảng ưu tiên cho bọn lắm quyền ở Ba Đình và bọn lắm tiền Vingroup. Búa vẽ ra giấy xét nghiệm Covid âm tính 3 ngày để bóp chết đường sống nhân dân, rồi liềm nâng giá gặt hết tiền trong túi dân. Búa liềm thực chất đang đại diện cho thành phần đó quyền – tiền chứ đại diện gì cho tầng lớp công – nông đâu? Tầng lớp công – nông trong mắt ĐCS chỉ là cây lúa cây ngô cho đảng gặt hái, không hơn không kém.

Bàn tay của ĐCS không phải là bàn tay lao động mà là bàn tay gây tội ác. Không như tầng lớp công-nông dùng búa liềm làm công cụ lao động, búa và liềm trong tay CS nó trở thành một loại hung khí đáng sợ. Hung khí đó luôn chực chờ để bổ vào hàng triệu người dân thấp cổ bé họng./.

-Đỗ Ngà-