Cựu Tổng Thống Đức Christian Wulff ủng hộ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.

 

Seyer, Đức Quốc, 06.04.2017, Nhân dịp lễ kỷ niệm 500 năm CANH TÂN (REFORMATION, 1517 - 2017) hai giáo phận Tin Lành và Công Giáo tại tiểu bang RHEINLAND-PFALZ cùng với nhật báo DIE RHEINPFALZ và tuần báo Kitô giáo EVANGELISCHER KIRCHENBOTE mời cựu Tổng Thống Đức Quốc Christian Wulff đến thuyết trình tại nhà thờ chánh tòa Tin Lành Gedächtniskirche.

 

Dưới chủ đề „Vì Yêu Chân Lý và Công Lý“ vị cựu Tổng Thống Đức Christian Wulff  đã trình bầy những điểm căn cốt cho một xã hội phát triển lành mạnh trong thanh bình, đó là ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, TRUNG THỰC và CAN ĐẢM.

 

Đa nguyên và đa đảng dựa trên nền tảng của hiến chương tôn trọng nhân phẩm sẽ tạo cơ hội cho mọi tầng lớp trong quốc gia đóng góp tài năng và sức lực của mình để mưu sinh và tổ chức xã hội sao cho tốt đẹp.

Trung thực tạo sự tin tưởng giữa mọi thành phần xã hội hầu có thể cộng tác với nhau hữu hiệu. Trung thực là sức đề kháng của xã hội chống lại những hiện tượng độc tài.

Tinh thần can đảm giúp con người vượt qua điều phải tránh, đó là sự sợ hãi.

Vị cựu Tổng Thống nhấn mạnh rằng, nước Đức thành công vì có đa nguyên, đa đảng và đa dạng, mà trong đó có phần đóng góp của nhiều sắc tộc thí dụ như người Việt Nam. Ông Christian Wulff cũng kêu gọi tranh đấu cho những người bị đàn áp vì họ dám lên tiếng cho Chân Lý và Công Lý.

 

Trong buổi gặp gỡ và đối thoại với người Việt tỵ nạn cộng sản, vị cựu Tổng Thống đã sẵn sàng lên tiếng ủng hộ những TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM.


Cựu Tổng Thống Đức Quốc Christian Wulff,  hình đứng giữa Tôn - Vinh & Ngọc Hòa