Các Đại Biểu QHLB Đức Quốc ủng hộ các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam


Ông Bernd Fabritius

Trước thềm ngày kỷ niệm Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 68, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã vận động các Đại biểu Dr. Bernd Fabritius, Dr. h.c. Albert H. Weiler, Tom Koenigs và Omid Nouripour thuộc Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Liên Bang Đức Quốc lên tiếng ủng hộ các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, tiêu biểu là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trần Thị Thúy, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Đức Hòa và Đặng Xuân Diệu.

Ông Tom Koenigs

Bốn vị Đại biểu đã cảm ơn những nỗ lực thông tin và kêu gọi công luận của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn cho những người can đảm và kiên trì tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền tại Việt Nam.


Ông Albert H. Weiler

Trong dịp này các vị đại biểu cũng đã đặc biệt quan tâm đến tình trạng môi sinh bị ô nhiễm trầm trọng tại miền Trung gây ra bởi nhà máy thép FORMOSA.


Ông Omid Nouripour