Cuộc tháo chạy ô nhục…

Sau nhiều phát ngôn gầm trời nào là “Tinh thần chống dịch như chống giặc, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn”, “Đây là trận chiến, không thắng không về”, “Chúng tôi hứa là 10 ngày dập được dịch”, ông Đam nói trong đợt trước đại hội đảng.

 
kéo theo đó là một loạt hành động chống dịch cực đoan như lập “ấp chiến lược” dựng hàng rào kẽm gai, bắt nhốt Dân vào trại tập trung để lây chéo gây cho dịch bùng phát dữ dội, rồi kéo theo nhận định sai về con virus và hôm qua đùng cái:
 
“Thủ tướng: Xác định sống chung lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối” ?????
 
Chỉ thả một câu nhẹ nhàng như thế thôi ư ông Chính?
 
Sau bao nhiêu ngày các ông làm đủ trò, bày ra các chỉ thị, áp dụng liên tiếp các biện pháp chống dịch cũng như thay đổi kế hoạch xoành xoạch, lật như lật bánh tráng, gây tổn hại cho đất nước và sinh mạng biết bao con người, giờ ông mới dám nhìn thẳng vấn đề đó ư?
 
Các ông biết đợi các ông nhìn ra một vấn đề căn cơ ấy đã có 86 ngàn doanh nghiệp phá sản không? Hàng ngàn người chết oan vì biện pháp chống dịch cực đoan khi chính các ông tự gây cho y tế quá tải, và hàng triệu người thất nghiệp, đất nước bi đát hôm nay cũng do những đầu óc kém trí tuệ đó mà ra cả.
 
Nếu như các ông có chút kiến thức, đánh giá đúng con Virus này để hoạch định một chính sách chống dịch hợp lý thì dịch sẽ không tác động nhiều tới kinh tế lẫn sức khỏe toàn Dân. Sai ngay từ đầu khi chỉ biết ngạo nghễ và ngạo nghễ, mà không chủ động vẽ ra viễn cảnh dịch sẽ tác động lên quốc gia ở mức độ thế nào giờ chống dịch như gà mắc tóc. Trong khi các ông thay đổi chính sách xoay như chong chóng sáng đúng chiều sai mai lại xin lỗi thì Châu Âu tối qua có trận có bóng đá Dân kéo đi xem chật cả sân kia kìa.
 
Sống trên đời này các ông phải biết mình là ai, đang ở đâu trong thế giới này. Không phải tạo hóa cho ta con mắt và cái đầu chỉ để đọc và nghe báo cáo láo không đâu, mà cho ta biết phân tích và suy luận và hành động đúng đắn. Làm lãnh đạo như các ông tôi bảo đứa cháu lên ba của tôi lên thay không khéo làm tốt hơn các ông ấy.
 
Hôm nay, sau nhiều ngày bị bó chân, các shipper đã quay trở lại chạy đầy đường Saigon, và những phát ngôn ngạo nghễ đưa quân đội vào thay cho shipper đã thất bại hoàn toàn.
 
Shipper trở lại đồng nghĩa với việc quân đội sẽ tháo chạy, xác định sống chung với dịch cũng là đầu hàng địch. Nghĩa là các ông đã thua và bắt đầu tháo chạy khỏi Saigon tháo chạy khỏi những chính sách sai lầm.
 
Một cuộc tháo chạy đầy ô nhục!