khẩu trang "Textilmaske" không có tác dụng nhiều cho lắm

Nguyễn Doãn Đôn

- Số người chết tại Đức là 1017 người
- Số người lây nhiễm có trình diện là gần 80.000 người. Số thực tế là cao hơn nhiều.
- Chiến lược chống dịch vẫn là cố gắng ở lại nhà càng nhiều càng tốt và giữ khoảng cách giữa người với nhau khi bắt buộc phải ra ngoài. Qua đó mà giảm tốc độ lây nhiễm. Cái đó trong những ngày qua chúng ta đã làm tốt, và phải nên duy trì. Miễn là phải giữ được đồ thì phẳng (flach) như hiện nay. Cố gắng không để nhảy vọt, đột biến. Nếu được như vậy thì chúng ta sẽ phản ứng được tối và cứu được nhiều người.
- Quan trọng nhất vẫn là ý thức của từng người dân.

- Tình hình hiện nay Đức đã chuẩn bị tốt và đang hoàn thiệt 4 khâu: Đã Test được nhiều người/ Giường bệnh tăng/ máy thở đã cung cấp tạm đủ/ Nhân viên phục vụ cũng được tăng cường.
- Chiến lược và biện pháp vẫn nhằm mục đích làm cho nạn dịch phát triển với tốc độ chậm để khỏi quá tải về mọi mặt. Làm sao người được điều trị khỏi bệnh ra, thì người có bệnh tới là đẹp.
- Số người lây nhiễm và tử vong sẽ còn tăng lên.
- Số người chết thực chất còn nhiều hơn nữa., không phải là 1017 người vì ông nói nhiều người chết do có bệnh sẵn, nhưng vì nhiễm virus mà chết; Số người này không phải ai cũng có điều kiện để xét nghiệm sau khi chết. Trong số này còn có cả những trường hợp chết tại nhà...

Được hỏi về Khẩu trang dân thường dùng bây giờ thì ông cho rằng số khẩu trang này nên gọi là "Textilmaske" không có tác dụng nhiều cho lắm. Cái đó không đủ tiêu chuẩn để chống virus xâm nhập từ ngoài vào mình mà chỉ có thể hạn chế một phần nào đó về sự lây từ mình tới người khác mà thôi.

Ông vẫn cho 2 điểm quan trọng nhất là giữ khoảng cách và chăm rửa tay! Và ông nhắc lại là: Có việc thì hãy ra khỏi nhà. Nhất là người nhiễm hoặc nghi mình nhiễm thì phải ở lại trong nhà. Cần thì gọi điện cho Bác sỹ và chính quyền./.

Nguyễn Doãn Đôn tổng hợp qua "ntv"