Lễ Truy tán Công Hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Đức quốc

Vào ngày 1.3.2020, Giáo Hội PGVNTN Âu Châu đã tổ chức Lễ Truy tán Công hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng thống GHPGVNTN, tại nhiều chùa lớn ở Âu Châu như Đức quốc, Pháp quốc, Na Uy,…

Tại Đức quốc, buổi lễ được tổ chức tại chùa Viên Giác thuộc thành phố Hannover với sự tham dự của Hội Phật Tử VN Tỵ Nạn tại CHLB Đức, các gia đình Phật tử vùng Bắc Đức, một số bà con đến từ Frankfurt,  Mönchengladbach, Krefeld…và đại diện một số tổ chức, hội đoàn tại Đức như Hội NVTNCS tại Hamburg, Bremen, Tổ chức Sinh Hoạt NVTN tại CHLB Đức, Ủy Ban Điều Hợp Cộng đồng, Hội Anh Em Dân Chủ VN,  Đảng Việt Tân,…

Buổi lễ được bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng tại chánh điện Chùa với nghi thức cung nghinh chư tôn đức.


Đại đức Thích Hạnh Bổn

Trong phần tán thán công hạnh của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đại đức Thích Hạnh Bổn, Trụ trì chùa Viên Giác đã trình bày tiểu sử và quá trình cống hiến cho đạo pháp và dân tộc của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhứt là những năm tháng hoạn nạn mà Hòa thượng đã phải gánh chịu.


Hòa thượng Thích Như Điển

Trong phần trình bày của mình, Hòa thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác đã nói về nguồn gốc của từ Tăng Thống, mà theo Hòa Thượng từ Tăng Thống được khởi đi trong một giai đoạn lịch sử của Phật Giáo VN ở cuối thời nhà tiền Lê và bắt đầu thời nhà Lý.

Ngoài những phát biểu của các Huynh trưởng Gia đình Phật tử Thị Thiện, Thị Hiện, một số đại diện các tổ chức, hội đoàn như ông Trần Văn Các (Tổ chức Sinh Hoạt NVTN tại CHLB Đức), Luật sư Nguyễn Văn Đài (Hội Anh Em Dân Chủ), ông Nguyễn Đình Phúc (Hội NVTNCS tại Hamburg), ông Nguyễn Thanh Văn (Đảng Việt Tân) cũng đã lên phát biểu cảm tưởng của mình trước sự ra đi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống của GHPGVNTN, một biểu tượng cho sự vô úy trong đấu tranh cho quyền con người và tự do tôn giáo tại VN.


Trước khi lễ tất, toàn thể chư Tôn đức và mọi người tụng một thời kinh Bát Nhã trước bàn thờ Giác linh Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh.

Mọi người cùng chụp hình lưu niệm trước chánh điện và sau đó di chuyễn xuống hội trường để dùng cơm trưa do chùa khoản đãi và chia tay.

Được biết cùng ngày 1.3.2020 tại Đức quốc còn có 2 nơi tổ chức buổi lễ tương tư là Chùa Linh Thứu (Berlin) và Chùa Bảo Quang (Hamburg).

Minh Thông