Nếu vẫn một lòng tin tưởng thì cứ chủ động dâng hiến trước đi

Đảng ta đã dẫn dắt cả nước “từ thắng lợi này sang thắng lợi khác”. Ta có:

- Dự án khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam, 2003),
- Dự án khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi, 2005),
- Dự án khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định, 2005),
- Dự án khu kinh tế Chân Mây (Thừa Thiên-Huế, 2006),
- Dự án khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa, 2006),
- Dự án Đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng (2006);
- Dự án khai thác bauxite Tân Rai và Nhân Cơ (Tây Nguyên, 2007);
- Dự án khu kinh tế Nam Phú Yên (Phú Yên, 2008).
- Các quả đấm thép Vinashin, Vinalines, ngành kinh tế "mũi dọn" dầu khí...

Và bây giờ, bạn vẫn một lòng một dạ tin tưởng vào thành công của đại dự án “ba đặc khu kinh tế”?

* * *

Ta cũng có:

- Cải cách ruộng đất
- Cải tạo nhân văn-giai phẩm;
- Chống xét lại;
- Phát triển công nghiệp nặng ở miền Bắc, đưa cả nước "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH";
- Nhân rộng mô hình hợp tác xã;
- Cải tạo tư sản ở miền Bắc, miền Nam;
- Ngăn sông cấm chợ, quốc hữu hóa các ngành nghề và cơ sở sản xuất, biến miền Nam từ vựa lúa của cả nước, "hòn ngọc viễn đông" thành nền kinh tế kế hoạch hóa do nhà nước chỉ huy toàn diện, tập cho dân chúng miền Nam biết ăn bo bo thay cơm;
- Thu hồi nhà cửa, tài sản của dân (ví dụ thu gom vàng trong Tuần lễ Vàng; ép dân hiến nhà, ép công chức tự hạ lương sau năm 1954 ở Hà Nội; tịch thu nhà từ hai tầng trở lên trong chiến dịch Z30 ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và một số địa phương khác năm 1983…).

Và bây giờ, bạn vẫn một lòng một dạ tin tưởng, phấn khởi kêu gọi quốc dân đồng bào “dâng hiến vì Đảng, Nhà nước, Chính phủ thân yêu”?

OK, fine. Tốt thôi. Các bạn cứ chủ động dâng hiến trước đi.

(Nhưng dâng hiến tài sản cá nhân của bạn thôi nhé. Chủ quyền đất nước, ba đặc khu kinh tế… thì thôi).

FB Pham Doan Trang