Ngáo quyền lực!

“Đối với các trường hợp cấp thiết như khám chữa bệnh, cấp cứu phải được phép của chính quyền phường, xã”- Đó là nội dung trong kết luận cuộc họp ban chỉ đạo chống dịch Covid mới đây do Bí thư Thành phố Vũng Tàu Trần Đình Khoa ký.
Quyền khám chữa bệnh là một quyền bất khả xâm phạm, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bị ngăn cản. Dù cho trong chiến tranh, hai bên bắn nhau, chiếm được căn cứ thấy kẻ địch bị thương cũng ra sức cứu chữa.
 
Còn đây, ngay thời bình, là Dân tại sao Khoa lại ký một yêu cầu bắt buộc trái khoáy và Vi hiến như thế?
 
Người ta cấp cứu, gọi được các ông chờ các ông cho phép thì lúc đó người ta đã tắt thở rồi.
 
Một yêu cầu thể hiện quyền lực vô song, mang ý nghĩa quyền sinh quyền sát nằm trong tay đảng (thông qua mỗi ông vua con bí thư). Nó như là sinh mạng của Dân do đảng ban phát, xin được cho mới được cấp cứu.
 
Các ông đánh đổ phong kiến để dựng lên triều đại còn tàn bạo hơn đế quốc thực Dân. Làm vậy để làm gì Khoa?