Sáng suốt!

Ngô Trường An

Mụ dzợ hoan hỉ:

– Nhà nước cho phép shipper tp HCM hoạt động trở lại rồi ông ạ. Như vậy con mình chắc chắn mua được đồ ăn rồi. Công nhận, nhà nước thật sáng suốt!

Tui giả nhời:

– Đảng, nhà nước lúc nào chả sáng suốt?

Bả vặn vẹo:

– Sao trước nay ông ra rả chửi lãnh đạo ngu dốt, nay thừa nhận họ sáng suốt? Té ra ông cũng hồ đồ bỏ mẹ.

– Mệt bà quá! Nhờ những người chửi như tui họ mới sáng ra chứ dễ gì! Nếu ai ai cũng ngậm miệng thì bây giờ dân mình có khi đang còn xếp hàng mua lốp xe đạp ấy chứ!

– Là sao?

– Là đảng vẫn sáng suốt duy trì chủ trương nền kinh tế tập trung, đi tắt đón đầu để tiến lên CNXH. Dân đói quá nên chửi, đảng mới sáng suốt đổi qua nền kinh tế thị trường, nhờ vậy bây giờ mới khỏi xếp hàng…

– Ông sao cứ nhắc chuyện ngày xưa quài!

– Thì ý tôi muốn nói là từ trước đến nay vẫn vậy thôi. Sáng suốt là chuyện dài tập của đảng, nếu kể ra biết đến bao giờ mới hết?

– Ông thử nêu ra một vài trường hợp nào sáng suốt của đảng gần đây mà nhờ dân chửi xem?

– Ôi trời! Dí dụ như chuyện đảng dựng lên mấy cái trạm thu phí ở quốc lộ 1 đó. Bị dân chửi quá, đảng thấy khó chịu bèn sáng suốt đổi trạm thu phí qua thành trạm thu giá. Dân lại càng chửi, đảng sáng suốt đổi trạm thu giá trở thành trạm thu tiền. Dân lại càng chửi tợn, đảng lần này sáng suốt đổi trạm thu tiền lại thành trạm thu phí.

Đấy! Đảng, nhà nước lúc nào mà chẳng sáng suốt! Người ta nuôi con chó để nó giữ nhà, nuôi con trâu để kéo cày. Đâu phải thấy con chó nó trung thành với mình mà bắt nó làm thay chuyện con Trâu được đâu! Bởi vậy, lần này dân cũng ngậm miệng chấp nhận bộ đội ship hàng, thì đảng dễ gì sáng suốt mà cho shipper thay thế?

NTA