Tường trình buổi làm việc với Báo cáo viên LHQ về tự do tôn giáo

Vĩnh Long – Ông Heiner Bielefeldt – Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng, cùng phái đoàn đến thăm viếng Tín Đồ Cao Đài Độc Lập tại tư gia Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, tỉnh Vĩnh Long.

Kính thưa quí vị!

Vào lúc 1g30 trưa chủ nhựt ngày 27-07-2014, phái đoàn của LHQ về Tự Do Tôn Giáo, có đến tại tư gia của Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân để thăm viếng những tín đồ Cao Đài độc lập, không chịu dưới hệ thống quản lý của nhà nước CSVN.

 

Phái đoàn đi gồm có 5 vị:

1-Ông Heiner Bielefeldt –Người Đức – Trưởng Đoàn, ông là một chuyên gia độc lập do Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm, với nhiệm vụ Báo Cáo Viên Đặc Biệt về Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng.

2-Cô Chian Yew Lim – Người Malaysia – Phó đoàn

3- Ông Pokpong Lawansiri – Người Thái Lan

4- Cô Hương, cô Hoa – Người Việt Nam – Thông dịch viên.

Về phía đạo có:

1-Chánh Trị Sự Hứa Phi – Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài (BĐDKNSĐCĐ) -  Thành viên Hội Đồng Liên Tôn VN (HĐLTVN).

2- Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân – Q.Đầu Tộc Đạo Châu Thành Vĩnh Long –kiêm phó BĐDKNSĐCĐ- Thành viên HĐLTVN.

3- Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng Q.Nữ Đầu Tộc Đạo Châu Thành Vĩnh Long- kiêm Từ Hàn BĐDKNSĐCĐ- Thành viên HĐLTVN.

4- Chánh Trị Sự Nguyễn Thành Nghiệp – Thành viên BĐDKNSĐCĐ

 

5- Toàn thể Chức Việc, Tín Đồ Cao Đài độc lập Châu Đạo Vĩnh Long. (Gồm  37 người).

Mở đầu buổi làm việc ông Heiner Bielefeldt phát biểu: – Cảm ơn bổn đạo đã tiếp đón chúng tôi một cách nồng hậu, chúng tôi đến có trể, bà con chờ quá lâu, nên chúng ta bắt đầu làm việc.

Chánh Trị Sự Hứa Phi: Để lời chúc mừng đoàn và giới thiệu hai vị đại diện phát biểu ý kiến là CTS Nguyễn Kim Lân và nữ CTS Nguyễn Bạch Phụng.

 

Huyền huynh Kim Lân, thay mặt Tộc Đạo Vĩnh Long chào mừng Ngài Heiner Bielefeldt cùng phái đoàn, đã không ngại đường xa cách nửa vòng trái đất đến thăm viếng Tộc Đạo nhỏ bé của chúng tôi, làm cho chúng tôi vô cùng xúc động và cảm thấy ấm lòng sau những tháng năm bị bách hại, đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền CSVN đối với Đạo Cao Đài độc lập chúng tôi nói riêng, và các nền tôn giáo độc lập khác nói chung, nay đã được sáng tỏ trước LHQ.

Hiền huynh Kim Lân nêu lên Đạo nạn của Tộc Đạo VL kể từ năm 2000 cho đến nay 2014.

- Ngày 23-03-2000 chính quyền, công an tỉnh VL dùng áp lực cưỡng chiếm lấy Thánh Thất VL. Chức Sắc, Chức Việc, Tín Đồ về tu tại gia. Do không theo HĐCQ nên bị chính quyền, công an theo dõi, đàn áp, khống chế liên tục mỗi khi Thượng Tượng thờ Thượng Đế, Cầu Siêu, hội họp, đám giỗ…(Chúng tôi kèm theo chứng cứ đầy đủ).

- Từ khi rời khỏi Thánh Thất VL đến nay, CTS Kim Lân và CTS Bạch Phụng bị  chính quyền, công an đưa thư mời áp lực lên cơ quan chính quyền để công an điều tra, trên dưới 20 lần (kèm theo thư mời).

- Hiện tại nhà nước dùng Nghị Định 92 ép buộc chúng tôi cùng các tôn giáo độc lập khác như: PGVNTN, Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo phải đăng ký xin phép, không đăng ký thì họ khống chế, đàn áp, đánh đập, sách nhiểu, lập biên bản…

- Chính quyền, công an ép chúng tôi phải tùng theo Cao Đài quốc doanh do họ dựng lên. Cụ thể: Đồng đạo xin phép chính quyền để hành lễ Thượng Tượng thì họ bảo phải đến Cai Quản Thánh Thất xin phép, Cai Quản cho thì nhà nước mới cho cúng.

Hiến Chương của chúng tôi năm 1965 và Hiến Chương 2007 của HĐCQ hoàn toàn khác nhau:

-       Hiến Chương 1965 do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chứng nhận và hành đạo theo Hiến Chương của đạo.

-       Hiến Chương 2007 của HĐCQ do nhà nước CSVN chứng nhận, hành đạo theo luật pháp nước CHXHCNVN (Chúng tôi tặng cho đoàn 2 Hiến Chương).

Chúng tôi CTS Hứa Phi, Kim Lân, Bạch Phụng tham gia HĐLTVN luôn bị công an Phường, Tỉnh, Bộ, Cục làm việc buộc chúng tôi không được tham gia,vì luật pháp nhà nước không cho phép. Mỗi lần họp HĐLT tại Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn, công an đóng chốt canh giữ không cho đi, một số thành viên trong HĐLT đều bị y như vậy.

Hiền Tỷ Nữ CTS Nguyễn Bạch Phụng phát biểu:

A - sơ lược vài nét về Đạo cao Đài do Thượng Đế sáng lập bằng huyền diệu cơ bút (Thần Linh Học) để con người thông công với Thượng Đế, tức Trời – Người hiệp nhứt, Trời – Người đồng trị.

- Thượng Đế dùng Thần Linh Học để lập Đạo, lập Giáo và phong phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế cho con cái của Ngài nên gọi là Chức sắc Thiên Phong.

- Thượng Đế lập ra Hội Thánh làm thánh thể của Ngài, lập cơ quan Hành Chánh Đạo 5 cấp để phổ truyền nền chơn giáo tận độ nhân loại.

 

B - Tại sao Đạo Cao Đài bị giải thể, bị đàn áp?

Trước 30-04-1975 Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu Đạo Cao Đài bị Việt Minh cộng sản giết gần 100.000 người.

Sau 30-04-1975 Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu bị giết, bị tù, đánh đập vì đấu tranh cho tự do tôn giáo  gồm có:

    Về Chức Sắc:

1-      Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) bị đảng CSVN bắt năm 1975 thủ tiêu mất tích.

2-      Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn nguyễn Văn Hợi bị bắt 1976 – 4 năm tù giam.

3-      Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết bị bắt 1976 – 4 năm tù .

4-      Ngài Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt bị bắt 1976 – 4 năm tù

5-      Ngài Giám Đạo Trần Thanh Danh bị bắt 1981 – 5 năm tù

6-      Trưởng huynh Thừa Sử Lê Quang Tấn bị bắt 1976 – 9 năm tù

7-      Sĩ Tải Phùng Văn Phan từ năm 1979 – 1981, 3 lần bị bắt – 2 năm tù

    Về Chức Việc , Đạo Hữu:
 

1-      Phó Trị Sự Võ Văn Liêm bị bắt 1996 – 1 năm tù

2-      Phó Trị Sự Phạm Công Thiện bị bắt 1999 – 1 năm tù

3-      Nữ Phó Trị Sự Lê Kim Biên bị bắt 1999 – 3 năm tù

4-      Thông Sự Đặng Văn Đáo – bị bắt 2001 – 6 tháng tù giam, 3 năm tù treo, 2 năm quản chế.

5-      Đạo Muội Võ Thị Nguyên bị bắt 2002  – 3 năm 8 tháng tù giam.

6-      Đạo Muội Nguyễn Thị Phận bị bắt 2002 – 1 năm tù

7-      Đạo Muội Nguyễn Thị Búp bị bắt 2001 – 1 năm tù

8-      Đạo Muội Nguyễn Thị An  bị bắt 2001 – 1 năm tù

9-      Chánh Trị Sự Hứa Phi bị bắt 1980 – 1 tháng tù giam, 2 năm quản chế.

10-  Cựu Chánh Trị Sự Nguyễn Anh Phong bị bắt 2001- 3 năm tù

Sau khi Chức Sắc bị giết, bị tù, đảng CSVN  tìm cách diệt Đạo Cao Đài, họ cho rằng cơ cấu Hành Chánh Đạo 5 cấp quá chặt chẽ tức là“Đạo Cao Đài lập một nước trong một nước”, vì vậy đó cũng là nguyên do để họ đi đến tiêu diệt.

-Năm 1978 Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh ban hành Bản Án Cao Đài, kết tội Đức Giáo Chủ Phạm Công Tắc.

- Năm 1979 ĐCSVN áp lực Chức Sắc ký tên ban hành Thông Tri 001 ngày 12-02-1979 và Đạo Lịnh 001 ngày 01-03-1979 với mục đích:

- Xóa cơ bút (Xóa Thần Linh Học)không cho Hội Thánh thông công với Thượng Đế.

- Giải thể Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh – Giải thể cơ cấu Hành Chánh Đạo 5 cấp từ trung ương tới địa phương.

- Toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị vật tư, lương thực, tài chính, động sản, bất động sản của đạo nhà nước tịch thu, quản lý.

- Nhà nước CSVN dựng HĐCQ lên, Chức Sắc nào không tùng theo HĐCQ thì buộc về tu tại gia.

- Đảng CSVN tiếp tục ra nhiều văn bản để tiêu diệt Đạo cao Đài.Trong đó có 11 văn bản (Chúng tôi đã cung cấp cho đoàn).

- Năm 1997 đảng CSVN cấp Pháp Nhân cho HĐCQ chính thức lập một chi phái mới “Cao Đài Tây Ninh” hoàn toàn dưới sự lãnh đạo của đảng.

- Từ đó Nghị Định, Pháp Lệnh Tín Ngưỡng ra đời để diệt những tín đồ Cao Đài độc lập không chịu dưới sự lãnh đạo của họ, nên bị đàn áp, đánh đập, sách nhiểu liên tục.(có hình ảnh minh họa)

Trước 30-04-1975 Đạo Cao Đài có trên 300 Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu, sau 30-04-1975 nhà nước và HĐCQ chiếm lấy hết, chỉ còn 18 thánh Thất và 6 Điện Thờ. Từ 2010 đến nay nhà nước tiếp tục cưỡng chiếm lấy thêm 3 Thánh Thất nữa:

- TT Định Quán – Tỉnh Đồng Nai

- TT Phù Mỹ – tỉnh Bình Định

- TT Long Bình – tỉnh Tiền Giang

Những đồng đạo bị đánh trọng thương như:

1 -      Chánh Trị Sự Hứa Phi – tỉnh Lâm Đồng

2 -      CTS Nguyễn Nhơn – tỉnh Bình Định

3 -      Phó Trị Sự Nguyễn Công Trứ – Bình Định (Bị người của HĐCQ dùng dầu lửa đổ lên đầu định đốt cháy, nhưng người của họ cản ngăn)

4 -      Phó Trị Sự Lê Thị Kẹt – Tiền Giang

5 -      Đạo Hữu Nguyễn Văn Em – Tiền Giang.

 

Và nhiều người khác bị thương.

C - Hiện nay tín đồ Cao Đài độc lập tu tại gia gặp rất nhiều khó khăn:

Chính bản thân tôi ngày 26-03-2014, Quốc Hội Hoa Kỳ mời Điều Trần trước Ủy hội Nhân Quyền Tom Lantos, tôi bị công an vây hai đầu đường vào nhà canh giữ trong 7 ngày. Ngày Điều Trần, họ cắt internet, cắt điện nhà. Hiện nay công an túc trực hằng ngày theo dõi, đặc biệt mỗi lần họp HĐLTVN thì công an khống chế, cản trở không cho chúng tôi đến DCCT.

Họp hội tại nhà 2 tháng một lần cũng bị cản ngăn, sách nhiểu đòi lập biên bản và buộc phải ngưng cuộc họp.

D - Kết luận: – Việt Nam thật sự không có tự do tôn giáo và tín ngưỡng

-       Đối với LHQ, Việt Nam hứa hẹn đủ điều tôn trọng Nhân Quyền, có Tự Do Tôn Giáo, nhưng đối với người dân thì họ đàn áp tàn nhẫn, khống chế bằng Nghị Định, Pháp Lệnh, Pháp Luật…

 

-       Chúng tôi yêu cầu HĐNQLHQ giúp cho dân tộc Việt Nam chúng tôi có bộ luật Nhân Quyền càng sớm để bảo vệ người dân.

 

-       Chúng tôi yêu cầu Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng, hãy thường xuyên đến thăm các tôn giáo độc lập tại Việt Nam, để xác minh cụ thể và có biện pháp bảo vệ họ.

-       Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN, hãy trả tự do cho các tù nhân lương tâm đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền, và Tự Do Tôn Giáo.

-       Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN hãy rút những người của họ ra khỏi nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, trả lại chủ quyền , tài sản cho Đạo Cao Đài độc lập dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.

 

Sau khi chúng tôi trình bày về sự thật Đạo Cao Đài bị nhà nước CSVN bách hại và tiêu diệt từ sau 1975 đến nay. Ông Heiner Bielefeldt phát biểu:

Cuộc gặp gỡ giữa đoàn chúng tôi với quí vị, chính phủ Việt Nam đã đồng ý. Sau cuộc gặp nầy, nếu công an đến sách nhiểu thì quí vị hãy báo cho chúng tôi, sự việc gì cũng phải cung cấp cho chúng tôi cụ thể, ví dụ có Thư Mời, hình ảnh…

Đoàn tiếp tục đặt những câu hỏi chất vấn.

Trưởng đoàn LHQ hỏi:  Tại Vĩnh Long có bao nhiêu người Cao Đài độc lập? cả nước có bao nhiêu Cao Đài độc lập?

 

Hiền Tỷ CTS Bạch Phụng trả lời: Trước 30-04-1975 Đạo Cao Đài có trên 5 triệu tín đồ, sau 1975 do đạo mất chủ quyền nên không ước tính được, nhiều tín đồ không theo HĐCQ ở nhà, do sợ hãi cường quyền.Riêng Tộc Đạo Châu Thành VL hiện nay còn trên 30 tín đồ Cao Đài độc lập.

 

Trưởng đoàn LHQ hỏi: Khi trình bày, quí vị nói rằng nhà nước ép buộc theo Cao Đài quốc doanh, diễn ra hình thức như thế nào? Có trường hợp nào ép buộc đồng đạo phải bỏ đạo không?

 

Chánh Trị Sự Hứa Phi trả lời:- HĐCQ đã khai trừ Chức sắc, Chức Việc  như Trưởng Huynh Thừa Sử Lê Quang Tấn, Giáo Hữu Ngọc Á Thanh, Hiền Tài Hồ Văn Nhường, Lễ Sanh Thái Kim Thanh, CTS Hứa Phi, CTS Nguyễn Kim Lân, CTS Nguyễn Bạch Phụng và nhiều Chức sắc, Chức Việc khác ra khỏi đạo do không phục tùng HĐCQ của nhà nước.

- Họ ép buộc chúng tôi tùng theo Nghị Định 92, phải đăng ký xin phép chịu dưới sự lãnh đạo của đảng, họ mới cho cúng lễ, hoặc hội họp…chưa thấy có trường hợp ép bỏ Đạo Cao Đài đi theo đạo khác mà  chỉ thấy ép chúng tôi bỏ Đạo Cao Đài của Thượng Đế để theo Đạo Cao Đài quốc doanh.

- Không đăng ký thì họ khống chế, đàn áp, sách nhiểu lập biên bản, mời lên cơ quan chính quyền để công an tra hỏi.

 

- Còn xin phép chính quyền để cúng lễ thì họ bảo phải đến Ban Cai Quản Thánh Thất xin phép, họ mới cho cúng.

 

- Chính quyền, công an hỗ trợ cho HĐCQ cưỡng chiếm lấy Thánh Thất, họ dùng côn đồ rạch mặt đồng đạo, dùng đá chọi, dùng dùi cui đánh đập một số đồng đạo bị trọng thương phải nằm viện.

 

Trưởng đoàn LHQ hỏi: Khi trao đổi với cơ quan chính quyền họ nói rằng không đăng ký mà hoạt động là bất hợp pháp?

 

Chánh Trị Sự Kim Lân: Nếu nhà nước không can thiệp vào nội bộ tôn giáo, lãnh đạo, điều khiển tôn giáo thì chúng tôi sẽ báo cho họ biết, còn ở đây nhà nước đã giải thể Hội Thánh chúng tôi lập ra HĐCQ là một chi phái bàn môn tả đạo, rồi ép buộc chúng tôi đăng ký theo chi phái nầy, chúng tôi nhứt quyết không theo. Đạo chúng tôi đã có Hiến Chương, Pháp Nhân từ năm 1965, tôi xin đưa ra 2 Hiến Chương để quí đoàn nhận định.

 

- Hiến Chương 1965 do chính phủ VNCH chứng nhận để làm theo Hiến Chương của Đạo.

- Hiến Chương 2007 của nhà nước CSVN chứng nhận để làm theo luật pháp của nước CHXHCNVN.
 

 

Ông Trưởng đoàn và quí vị trong đoàn cười xòa và rất tâm đắt.

 

Trưởng đoàn LHQ hỏi: Chính quyền nói chỉ cần thông báo là cho sinh hoạt tôn giáo? Không nhứt thiết phải đăng ký có đúng không?Và việc mâu thuẩn của tôn giáo chính quyền không xen vào?

 

CTS Kim Lân trả lời: Chúng tôi đã thông báo rồi, nhưng họ bảo phải đến Ban Cai Quản Thánh Thất xin phép, họ đồng ý thì chính quyền mới cho cúng. Nhà nước nói một đường, làm một nẽo. Việc mâu thuẩn tôn giáo là do chính họ tạo ra, rồi xen vào nội bộ tiêu diệt đạo chính thống của chúng tôi nên mới có sự phân hóa ngày nay.

 

Trưởng đoàn LHQ hỏi: Chúng tôi nghe nói người Cao Đài độc lập quấy rối, quí vị hiểu như thế nào về ý nghĩ nầy?

 

CTS Hứa Phi: Người quấy rối chính là chính quyền, công an chứ không phải chúng tôi, vì họ dựng HĐCQ lên bắt buộc chúng tôi theo, không theo thì họ cho là quấy rối. Chúng tôi ngồi cầu nguyện, cúng lễ, hội họp… một cách hòa bình, họ lại kéo đến đủ các ban ngành công an, chính quyền khủng bố, đánh đập chúng tôi (minh họa một số hình ảnh đồng đạo bị đánh ).

 

Trưởng đoàn LHQ hỏi: Chính quyền có yêu cầu chúng ta đăng ký dưới dạng khác mà không hợp tác với HĐCQ không?

 

CTS Bạch Phụng: Chính quyền chỉ áp dụng Nghị Định 92 buộc chúng tôi phải đăng ký, xin phép, nhưng dù đăng ký dưới bất cứ hình thức nào khi mà đất nước chúng tôi chưa có dân chủ, tự do, nhân quyền bị chà đạp, chủ quyền, tài sản của các tôn giáo, nhà nước còn quản lý, tù nhân lương tâm còn giam cầm, thì không thể nào nói có tự do tôn giáo được. (Trưởng đoàn cười và gật đầu tỏ ý hài lòng)

 

Trưởng đoàn LHQ hỏi: Xin quí vị cho biết thêm về chữ “cải tạo Đạo Cao Đài”?

 

CTS Hứa Phi: Cải tạo có nghĩa là sửa đổi, thay cũ đổi mới theo đường lối XHCN.

 

Trưởng đoàn LHQ hỏi: Tôi thấy ở đây sao ít thanh niên?

 

CTS Kim Lân: Do sự đàn áp, sách nhiểu của chính quyền, công an, các em sợ hãi, ảnh hưởng việc học hành, phần do đạo mất chủ quyền không có cơ sở để đào tạo thế hệ trẻ.

 

Trưởng đoàn LHQ nói: Tôi rất cảm kích tinh thần của quí vị khi gặp những rủi ro, trong báo cáo của tôi, tôi phải làm cho tôn giáo hoạt động bình thường, tôi sẽ dành riêng cho vấn đề tôn giáo Cao Đài độc lập, điều nầy chính quyền sẽ không thích. Xin cảm ơn quí vị,  nhờ sự cởi mở, lòng dũng cảm của quí vị, tôi sẽ đưa ra HĐNQLHQ, tôn giáo phải được độc lập hoạt động (đồng đạo vỗ tay). Ông Trưởng đoàn nói chính quí vị mới xứng đáng với tràn vỗ tay nầy, thứ năm tới đây tôi sẽ trình bày kết quả sơ bộ trong cuộc họp báo công khai lúc 12g trưa ngày 31-07-2014 tại Hà Nội.

Tôi sẽ công bố bằng Tiếng Việt về các báo cáo nầy, theo nguyên tắc báo cáo, tôi không đề cập cụ thể, tôi phải đưa ra Nghị Định 92, Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Bộ Luật Hình Sự liên quan đến tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Các tổ chức tôn giáo cần có cơ hội hoạt động tự chủ đó là nguyên tắc của tự do tôn giáo, tôi sẽ phản ảnh những điều nầy (Đồng đạo vỗ tay). Tôi xin phép nhắc lại một điều quan trọng là tôi sẽ làm rõ thông tin sơ bộ, khuyến nghị sơ bộ chưa phải là báo cáo chính thức.

Trưởng đoàn LHQ nói: Cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng tôi học hỏi ở quí vị rất nhiều. Nếu quí vị có phân tích Hiến Chương giữa hai sự khác biệt xin cho chúng tôi để tham khảo.

Cô Chian Yew Lim hỏi: Cao Đài quốc doanh đối với quí vị như thế nào?

CTS Hứa Phi: Cao Đài quốc doanh họ được nhà nước bảo hộ, họ dựa thế chính quyền để huy hiếp chúng tôi, tuy bất đồng quan điểm nhưng chúng tôi đối xử với họ trong tình anh em, trong tình thương con người mà Thượng Đế đã dạy.

Cô Chian Yew Lim hỏi: Đôi khi làm lễ những ai đó giữa Cao Đài quốc doanh và Cao Đài độc lập có tranh giành làm lễ không?

Phó Trị Sự Nguyễn Văn Vĩnh trả lời: Việc tranh giành là do Cao Đài quốc doanh, họ tranh giành lấy TT của chúng tôi, có những nơi họ còn đánh đập đồng đạo giành giựt cúng lễ. Chúng tôi đề nghị phái đoàn LHQ can thiệp để chúng tôi có quyền tự do tín ngưỡng.

Trưởng đoàn LHQ nói: Để đáp lại lời của anh, trong chuyến đi nầy tôi sẽ chuẩn bị báo cáo chính thức vào tháng 3 năm 2015, tôi sẽ trình bày trước HĐNQLHQ. Báo cáo nầy là tài liệu tham khảo trong HĐNQLHQ, tài liệu nầy có sức mạnh chính trị mà tôi muốn làm rõ ở đây.

Bản báo cáo nầy rất có ích nhưng hành động thay đổi chính là do chúng ta. Tôi rất mừng vì báo cáo của tôi sẽ giúp cho các tôn giáo độc lập được tự do. (đồng đạo vỗ tay).

Tôi nhắc lại, sau chuyến thăm nầy, quí vị có gặp những khó khăn, trở ngại xin cho chúng tôi biết, chính quyền không được can thiệp, đe dọa.

Cô Chian Yew Lim hỏi: Theo luật đạo là Chức Việc không được đi qua Hương Đạo khác hành đạo có đúng không?

CTS Nguyễn Bạch Phụng trả lời: Chức Việc gồm có 3 phẩm cấp:

- Chánh Trị Sự: Làm đầu một Hương Đạo

- Phó Trị Sự và Thông Sự làm đầu một Ấp Đạo, không được lấn ranh, lạm quyền qua hương khác để Hành Chánh Đạo, còn việc cúng lễ thìchung sức cùng các hương đạo để lo.

Cao Đài quốc doanh cho rằng chúng tôi đi địa phương hành chánh đạo là sai, chúng tôi lập ra BĐDKNSĐCĐ là để kêu gọi đồng đạo các địa phương chung sức cùng nhau để đòi lại đạo quyền, chứ không phải tham gia hành chánh đạo địa phương. Nội qui của BĐDKNSĐCĐ là tuyệt đối không được can thiệp vào hành chánh địa phương, khi nào đồng đạo hỏi thì chúng tôi có quyền góp ý mà thôi.

Hành Chánh Đạo Cao Đài có 5 cấp:

-               Cấp Trung Ương: Là Cửu Viện Tòa Thánh Tây Ninh

-               Cấp Khâm Trấn Đạo: Gồm nhiều tỉnh

-               Cấp Khâm Châu Đạo: Gồm 1 tỉnh

-               Cấp Tộc Đạo: Gồm 1 Huyện

-               Cấp Hương Đạo: Gồm 1 Xã

Nhà nước CSVN đã giải thể 5 cấp hành chánh đạo, do vậy chúng tôi muốn đòi lại chủ quyền nầy, thì buộc phải lập ra BĐDKNS để đi ra khỏi địa phận mình, mà không bị vi phạm hành chánh đạo.Sau nầy khi Hội Thánh được phục quyền, BĐDKNS sẽ giải tán.

Ông Heiner Bielefeldt và cô Chian Yew Lim gật đầu, tỏ ý hiểu và hài lòng.

Cô Chian hỏi tiếp: Vai trò của Nam – Nữ trong đạo ra sao?

CTS Hứa Phi: Vai trò Nam – Nữ trong đạo bình đẳng về phẩm vị nhưng quyền hành thì nam Chánh, nữ Phó. Hành chánh đạo nam nữ riêng biệt, Nữ phái phẩm cấp chỉ tới Đầu Sư, còn nam phái hơn nữ phái 2 cấp là Chưởng Pháp và Giáo Tông.

Ông Heiner Bielefeldt trân trọng cảm ơn lòng hiếu khách và sự cởi mở của quí vị, cả đoàn của chúng tôi học hỏi rất nhiều, vấn đề chung hôm nay quá rõ ràng, để kết thúc, chúng tôi cảm ơn quí vị, chúc quí vị an bình, tự do.

CTS Hứa Phi đề nghị: HĐNQLHQ hãy dùng ảnh hưởng của mình buộc nhà nước CSVN phải trả lại chủ quyền của đạo, trả lại tài sản của đạo dưới sự giám sát của LHQ.

- Chấm dứt việc đàn áp tín đồ Cao Đài độc lập và các nền tôn giáo độc lập khác trong nước.

-Yêu cầu nhà nước CSVN phải thả các tù nhân lương tâm đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo.

-Yêu cầu nhà nước CSVN chấm dứt việc tra tấn hành hạ tù nhân một cách tàn nhẫn, những điều Việt Nam ký kết với LHQ phải nghiêm chỉnh thi hành.

Sau khi làm việc xong,CTS Hứa Phi tặng cho đoàn Bản Cương Lĩnh về Chính Sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, và đồng đạo chụp hình cùng đoàn để lưu niệm, dùng tiệc chay thân mật với Tộc Đạo Châu Thành Vĩnh Long. Ông Heiner Bielefeldt cùng đoàn viếng thăm phủ thờ H/H Lễ Sanh Thái Kim Thanh, và đồng đạo chúng tôi tiển đưa phái đoàn ra xe về lúc 5g chiều cùng ngày trong niềm vui lưu luyến, và đầy hứa hẹn một ngày mai tươi sáng.

Kính

Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng

Nguồn: VRNs