Tại sao Phạm Minh Chính không được Ngoại trưởng Blinken mời đến trụ sở Bộ Ngoại Giao!?

Việt Tân 

Trong dịp các lãnh đạo các quốc gia ASEAN đến Hoa Kỳ tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ - ASEAN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã gặp Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan, Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Campuchia và Ngoại trưởng Nam Dương tại trụ sở Bộ Ngoại Giao.
 
Thế nhưng Ngoại trưởng Blinken đã không mời thủ tướng Phạm Minh Chính đến trụ sở Bộ Ngoại Giao sang trọng, mà đã gặp ông ta và phái đoàn CSVN trong một căn phòng rất tầm thường, không được nói rõ là ở đâu. Thông tin từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ cho biết là "Ngoại trưởng Blinken đã gặp thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hoa Thịnh Đốn"

 
#ViệtTân #PhamMinhChinh #Blinken