Thông Bạch Phật Đản PL 2567

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật Lịch: 2567 Số: 003/HĐĐH/TB/TTK

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2567

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch:
– Chư tôn Giáo phẩm: Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành,
– Các Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN các Tỉnh Thành, Quận, Huyện trên toàn quốc,
– Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni,
– Chư Thiện tín và đồng bào Phật tử các giới.

Năm nay, lần thứ 2647 chúng ta đón mừng ngày khánh đản của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, từ thuở bình minh của lịch sử con người “Thiên nhân chi Đạo sư”, Ngài đã phá bỏ mọi lối suy tư và mọi phương thức xã hội sẵn có. Hay nói cách khác sự ra đời của đức Thích ca đã mở màn cho một sự giải thoát con người toàn diện. Mục đích tối thượng của Phật giáo vì lẽ đó, là đưa đến sự giải thoát thân tâm con người một cách viên mãn. Đức Phật đã đem con người ra khỏi những hình thức trói buộc trong vòng nô lệ của quyền năng thần thánh, ra khỏi những triết lý huyền đàm ảo tưởng.

Cũng vừa tròn 60 năm pháp nạn của Phật giáo, 1963 – 2023. Phật giáo đã trải qua thời kỳ tranh đấu để nói lên tiếng nói chân chính của mình để thức tỉnh nhân tâm con người. Một mốc son được khắc ghi trong dòng chảy của lịch sử Phật giáo, đánh dấu một thời kỳ gian truân của Phật giáo, và chúng ta đã vượt qua nó để tiến lên.

Nhân mùa Phật đản, một lần nữa chúng ta nhắc lại, tinh thần của người con Phật, không khuất phục trước bạo quyền thế tục, cường quyền cưỡng ép, đàn áp một các thô bạo.

Việc đàn áp và đập phá Chùa Thiên Quang- Vũng Tàu, và chùa Linh Sơn- Kontum, cũng như việc cưỡng chế và phá bỏ Chùa Liên Trì ở Sài Gòn, đã nói lên sự đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam.

Hôm nay, mùa Hoa Vô Ưu nở lần thứ 2647, thế giới vẫn còn là một lò lửa bùng cháy khổng lồ, những xung đột bắt nguồn từ ý hệ dẫn đến những cuộc khủng bố, xâm lược tiêu diệt lẫn nhau bằng bạo lực, vũ khí tối tân khắp nơi trên thế giới.

Nhân loại vẫn hôn mê, chưa đủ khả năng sáng suốt để nhận ra con đường giải thoát Trung đạo duyên khởi của Phật giáo. Những vị lãnh đạo, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, đang bị ràng buộc bởi những ý thức tiêu cực, mang đến những khổ đau cho rất nhiều sinh dân, đặt biệt là những trẻ em chưa có ý thức bảo vệ bản thân.

Mùa Phật đản lại về, một lần nữa Tăng Đoàn GHPGVNTN nguyện cầu cho toàn thế giới an lành, những thế lực vô minh, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, để mang hạnh phúc cho nhân loại.

Kính bạch Chư tôn đức,

Kính thưa Liệt quý vị,

Lễ Phật Đản cũng bắt đầu mùa An cư kiết hạ của chư Tăng. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN kính chúc chư Tăng Ni tinh tấn tịnh tu, trau dồi đạo hạnh, hoàn thành sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.

Kính chúc chư Phật tử phát tâm dũng mãnh tinh thần tự lợi lợi tha, giúp người tế vật, hộ quốc, hộ dân.

Nhất tâm cầu nguyện đạo pháp trường tồn, quốc gia độc lập, lãnh thổ lãnh hải vẹn toàn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và tự do, dân chủ, nhân quyền.

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

Sài Gòn, ngày 25 tháng 4 năm 2023

T.M Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN
Tổng Thư Ký
(Đã ấn, ký)
Tỳ Kheo Thích Thiện Tánh

Nguồn: Huỳnh Thị Tố Nga (Helena Zen)