Bản Lên Tiếng Về Tờ Thông Báo “Đăng Ký Giữ Quốc Tịch Việt Nam“ của Sứ Quán CSVN tại Oslo

Oslo 23.11.12

Thưa quý đồng hương,

Vào trung tuần tháng 11/2012 một số không ít người Việt tỵ nạn tại Na Uy nhận tờ thông báo với đoạn mở đầu:

"Theo luật Quốc tịch Việt Nam 2008, người Việt đã vào quốc tịch Na Uy nhưng chưa làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam vẫn có quyền đăng ký xin giữ lại quốc tịch Việt Nam. Bà con lưu ý, đến đầu năm 2014 (được viết chữ đậm và gạch dưới), nếu chưa nộp đơn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, bà con sẽ mất quốc tịch Việt nam" (sic).

Đọc qua văn bản này chúng tôi đưa ra nhận định như sau:

I. HÌNH THỨC TỜ THÔNG BÁO:
Tờ thông báo này được đánh giá như tờ quảng cáo hoặc thư rơi, gửi bằng đường bưu điện, bao thư không ghi nơi xuất xứ. Trên đầu lá thư không tìm thấy cơ quan hoặc người trách nhiệm nội dung. Nhưng ở cuối tờ thông báo đính kèm địa chỉ giải đáp thắc mắc là "Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy", với số điện thoại, email, địa chỉ văn phòng và địa chỉ gửi bưu điện.
Nội dung thông báo có 4 điểm chính qua "Người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam có quyền lợi:"

- 1: "Xin cấp hộ chiếu Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục giữ hộ chiếu Na Uy;"

- 2: "Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được phép về Việt Nam không cần xin thị thực (visum);"

- 3: "Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền xin cư trú lâu dài tại Việt Nam và nhập hộ khẩu sau khi làm thủ tục với chính quyền địa phương;"

- 4: "Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền sở hữu, đứng tên nhà đất ở tại Việt Nam không hạn chế số lượng."

II. TRUY LỤC DỮ KIỆN:

Trên trang thông tin điện tử trong nước cho thấy Luật Quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành ngày 28/11/2008, được thông tấn VOV của Việt Nam cộng sản ca ngợi là bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới phấn khởi ủng hộ.

Vào trang thông tin điện tử của tòa đại sứ CSVN tại Na Uy, thấy có cái gọi là "Tờ Khai Đăng Ký Giữ Quốc Tịch Việt Nam" dưới dạng pdf. Tờ "Khai đăng ký..." này được đề tên nơi nhận là "Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Na Uy", trong đó có mục khai báo "Quốc tịch hiện tại (4)" với chú thích: Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch.

Vào trang nhà của Sở Ngoại Kiều UDI /Vương quốc Na Uy, thì chúng tôi thấy sự việc tương phản nhau. Để rộng đường dư luận xin quý đồng hương đọc các phần kế tiếp.

III. PHÂN TÍCH VÀ DIỄN GIẢI:

Trở lại tờ thông báo, việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam có 4 quyền lợi:

1. Xin cấp hộ chiếu Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục giữ hộ chiếu Na Uy;

Căn cứ theo Luật Quốc tịch CSVN ở điều 19 khoản 3 nói rằng: "Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài. Việc cho phép có 2 quốc tịch không có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc một quốc tịch của Việt Nam mà chỉ là sửa đổi nguyên tắc cho mềm dẻo và linh hoạt hơn. Quy định trên chủ yếu được áp dụng với các trường hợp người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài trước đó. Còn từ 1/7/2009, người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài đương nhiên mang quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký". (1)

Nôm na mà nói là nhà nước CHXHCNVN muốn gom tất cả người Việt, kể cả người tỵ nạn có nguồn gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài, xem như họ nghiễm nhiên mang quốc tịch Việt Nam nếu chưa hề nộp đơn xin từ tịch.

Cần lưu ý là Na Uy không có quy định song tịch, nghĩa là đương sự khi xin nhập quốc tịch Na Uy phải có giấy từ khước quốc tịch có trước, trừ trường hợp quốc gia có hiến pháp không cho phép từ tịch mà phải vĩnh viễn làm công dân của một nước đó dù đang cư ngụ tại Na Uy. Nhưng đối với người tỵ nạn thì không bắt buộc phải có giấy từ tịch.

2. Khi đã có hộ chiếu Việt Nam, bà con được phép về Việt Nam không cần xin thị thực nhập cảnh (visum);

Sự việc này thoáng nghe thấy có vẻ giản dị, nhưng một khi về VN với bất cứ lý do gì, chẳng may dính líu tới luật pháp, thì nhà nước sẽ đối xử chúng ta như một công dân VN tại chỗ. Nếu chúng ta có thông hành chứng minh là công dân Na Uy, sẽ được chính phủ Na Uy tuyệt đối bảo vệ. Bởi vậy, một khi cầm hộ chiếu Việt Nam trong tay là mình tự cột chân mình vào với luật lệ của VN. Hiện nay người mang hộ chiếu Na Uy đến VN trong vòng 15 ngày không cần xin chiếu khán.

3. Khi đã có hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền xin cư trú lâu dài tại Việt nam và nhập hộ khẩu sau khi làm thủ tục với chính quyền địa phương;

Nhưng theo Luật Quốc tịch CSVN chiếu điều 5 khoản 2, người có quốc tịch Việt Nam phải làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Như vậy có nghĩa là người nhập quốc tịch VN sẽ phải chịu tất cả mọi ràng buộc bởi luật lệ VN (2). Đây là cái bẫy được ngụy trang rất khéo.

4. Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền sở hữu đứng tên nhà đất ở tại Việt Nam không hạn chế số lượng.

Nhưng trên thực tế, theo Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bất Động Sản) thuộc Bộ Xây dựng nhà nước CSVN trưng dẫn, thì ngược lại với những gì tòa đại sứ CSVN ở Oslo chiêu dụ: Những trường hợp đang có sở hữu một nhà ở tại Việt Nam thì không được sở hữu các nhà ở khác trong phạm vi toàn quốc. (3).

Rồi ở đoạn kết thông báo ghi: "Theo luật pháp Nauy và quy định của Cơ quan Nhập cư (UDI), bà con đã có quốc tịch Na Uy nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam vẫn được phép đăng ký giữ quốc tịch và cấp Hộ chiếu Việt Nam. Việc đăng ký giữ quốc tịch và cấp Hộ chiếu Việt Nam không ảnh hưởng (được viết chữ đậm và gạch dưới) tới quyền lợi của bà con đang sinh sống tại Na Uy."

Trong khi đó theo Cơ quan Nhập cư Na Uy, gọi tắt là UDI thông báo như thế này: "Tap av statsborgerskap når du får annet statsborgerskap" (5) có nghĩa là: "Quốc tịch sẽ bị mất khi nhận một quốc tịch khác", tức là luật Na Uy không hề cho song tịch.

Theo thông tin từ trang mạng điện tử của nhà nước CSVN (4) ve vãn: việc sửa đổi này nhằm thể chế hóa Nghị Quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Luật Quốc tịch (sửa đổi) đã bổ sung khoản 2 vào Điều 13 với nội dung "Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn có quốc tịch Việt Nam".

Và tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ở Tp. Hồ Chí Minh, tức Sài Gòn xưa, 9/2012, Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng lớn tiếng thèm thuồng: "Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán. Hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn lực quý báu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là cầu nối quan trọng trong quan hệ quốc tế của Việt Nam".

Từ đó, thông báo của Tạ Văn Thông đại sứ, nhất quán phải được chấp hành và phát tán đến tay đồng hương.

IV. LUẬT QUỐC TỊCH NA UY:

- Tap av statsborgerskap når du får annet statsborgerskap

Luật Na Uy không cho song tịch: "Quốc tịch sẽ bị mất khi nhận một quốc tịch khác" (5)

- Tilsvarende gjelder for barn under 18 år. Det betyr at barnet mister det norske statsborgerskapet dersom de eller den som har foreldreansvar, har søkt om annet statsborgerskap for barnet eller samtykket i at barnet får annet statsborgerskap

Tương tự con cái dưới 18 tuổi cũng sẽ mất quốc tịch khi cha mẹ xin quốc tịch cho con hay là con em đồng ý nhận vô quốc tịch khác.

- Tap for barn som automatisk får annet statsborgerskap som biperson; gjelder barn under 18 år som: ikke er gift eller registrert partner; Og får annet statsborgerskap fordi en forelder får annet statsborgerskap.

Quốc tịch tự động mất khi trẻ em dưới 18 tuổi chưa lập gia đình hay có hôn ước; Và khi một trong cha/mẹ xin vô quốc tịch nước khác.

- Kravet om løsning fra tidligere statsborgerskap: For å få norsk statsborgerskap må løse seg fra eller gi avkall på ditt andre statsborgerskap. Dette må du gjøre med mindre ditt andre statsborgerskap opphører automatisk når norsk statsborgerskap blir innvilget. Du er selv ansvarlig for å gjøre det som er nødvendig for at du kan bli løst innen fristen på ett år.

Na Uy đòi hỏi phải từ tịch trước khi xin vô quốc tịch. Phải làm thủ tục từ tịch kể cả trường hợp tự động mất ở quốc gia khác khi xin vô quốc tịch Na Uy.

Thời hạn trong vòng 1 năm.

V. SỰ THẢM BẠI CỦA CHIÊU THỨC DỤ DỖ:

Bộ ngoại giao CSVN cho biết kết qủa đến tháng 7/2012 chỉ có 2000 người, trên tổng số 4 triệu người ở hải ngoại đăng ký giữ quốc tịch. Như vậy sau 3 năm kể từ ngày Luật Quốc tịch hiệu lực, nhà nước CSVN đã không có khả năng thu hút "máu thịt" và "nguồn lực quý báu" đối với 300 nghìn chuyên gia trí thức gọi là "kiều bào".

Vì sự thất bại ê chề trong mưu đồ chiêu dụ người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới, sứ quán CSVN ở Oslo cũng rập khuôn tung ra tờ rơi không mấy ăn khách kia. Chẳng có gì vui để bàn đến chuyện này, khi mà người dân trong nước, nhất là những đoàn dân oan khiếu kiện. Họ là công dân chính gốc VN, là những bà mẹ kháng chiến, gia đình liệt sĩ... từng lập công cho đảng CSVN trong thời kỳ chiến tranh huynh đệ tương tàn Bắc Nam còn bị nhà nước thu hồi cưỡng chế đất đai, huống chi những người Việt tỵ nạn từng có thành tích không đội trời chung với chế độ độc tài đã một lần liều chết ra đi.

VI. KẾT LUẬN:

Thưa quý đồng hương,

Tờ thông báo "Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam" do tòa đại sứ CSVN tại Na Uy phát tán với ý đồ làm miếng mồi dụ dỗ người Việt tỵ nạn và giăng một cái bẫy vô hình để người tỵ nạn sa lưới. Việc xin trở lại quốc tịch VN với những "mối lợi" chưa chắc có thật, nhưng lại phải nhận hậu quả to lớn là quốc tịch Na Uy bị tước bỏ, sẽ di hại trầm trọng đến quyền an sinh xã hội rất bảo đảm cho đời sống của công dân Na Uy.

Sống ở xứ Tây phương như Na Uy, khi bước vào sân chơi dân chủ mọi người đều phải nhuần nhuyễn luật chơi của nó, không lừa mị nhưng phải thành thật. Bởi vậy, cái gọi là "Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy", biểu tượng cho một thể chế độc tài toàn trị nên chấm dứt trò lừa bịp này. Ông Đại sứ là hiện thân cho hố địa ngục độc tài VN, ngồi tại Oslo ông như đang xuất khẩu chính sự khinh thường và bất tín tột đỉnh của người dân trong nước đối với nhóm chóp bu Trung ương Bộ Chính trị đảng CSVN.

Không ai ngạc nhiên về việc "Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam" này, nó như những "viên kim cương máu" giúp các ông củng cố chính sách độc tài đảng trị đặng tiếp tục trấn áp người dân vô tội.

Tm. Ban Chấp Hành/HNVTN/NU

Phạm Sĩ Việt

(U/v Thông tin & Báo chí)

HI NGƯỜI VIT T NN TI NA-UY
DET VIETNAMESISKE FLYKTNINGEFORBUNDET I NORGE - AVD. OSLO
PB. 633 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Vietnamhuset - Torggt. 31, 0183 Oslo
epost: dvff-norge@vietnet.no - Org.nr. 992 662 697 Bankkonto: 6236 06 40111

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trích nguồn:

(1):http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2008/12/3ba091b7/ (theo VNexpress.net, 04.12.2008)

(2):http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=23691

(3):http://www.vdclawyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200%3Aso-huu-nha-o-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-vn&catid=64%3Aquan-ly-tai-san&Itemid=180&lang=vi

(4):http://www.vdclawyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=175&lang=vi

(5):http://www.udi.no/Sentraletema/Statsborgerskap/