Cộng đồng Người Việt tại Pháp và Đức với chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói

Phát thanh trên làn sóng Radio CTM ngày 10-12-2012
Mời quí vị và các bạn theo dõi các anh Trần Đức Tuấn Sơn và Trịnh Đỗ Tôn Vinh tường trình về buổi gặp gỡ Bộ Ngoại Giao Pháp và Đức để trao thỉnh nguyện thư và tập chữ ký của 125 ngàn người Việt khắp nơi qua chiến dịch toàn cầu Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói.

http://youtu.be/yb7efzs7rhQ