Bọn rừng rú tung tin vịt, đi biểu tình được tiền.

Đoàn biểu tình bị hốt về đồn, tên công an hỏi cô gái trẻ:

- Ai xúi giục cô đi biểu tình?

- Em có đi biểu tình đâu!

- Đi trong đoàn người biểu tình mà chối là không biểu tình à?

- Anh nghĩ đi trong đoàn người biểu tình là biểu tình à?...

- Thế cô đi chung với những người đó làm gì?

- Em đi xem....

- Xem cái gì, biểu tình có gì mà xem?

- Em không xem người biểu tình!

- Nè cô, cô giỡn mặt với tôi hả? Cô không xem người biểu tình thì xem cái gì?

- Em đi xem bọn thế lực thù địch nào phát tiền cho người biểu tình!
- Hay lắm! Thế cô có thấy ai phát tiền không?

- Tiên sư cha cái bọn mọi rợ, rừng rú nào đó tung tin vịt anh ạ, Em đi cả hàng chục lần rồi mà chẳng thấy ai phát tiền cả!

- Này cô..?!.