Tết Quý Tỵ 2013 tại Bremen/Bắc Đức

Phóng sự bằng hình: